Reposted from DTI Consumer Care Facebook Page:

Sa nakaraang Konsyumer At Iba Pa episode, binigyang atensyon natin ang Vape Product Registration sa DTI-BPS, ang konsepto ng Accreditation kasama ang DTI-PAB, at ang mga karapatan at responsibilidad ng konsyumer para sa mas protektadong pamimili.

Abangan kami muli sa susunod na episode!

Balikan at panoorin ang buong episode sa pamamagitan ng pag-click sa link na ito: https://www.facebook.com/dzbb594/videos/1549164192676107

#iamDTIph#dticonsumercare