Meron ba kayong lupain sa Probinsiya pero kayo ay nasa abroad?Gusto ba ninyong bigyan ng trabaho si Tatay, Kuya, Kapatid o kaya si Mister? Nais ninyo bang magnegosyo o mamuhunan?

Hindi na ninyo kailangan umuwi o mag retiro para matutong magnegosyo.

Tutulungan namin kayo na makakuha ng kaalaman o maintindihan ang pagpapatakbo ng negosyo habang kayo ay nasa abroad.

Ayaw niyo naman na malugi di ba?

Interesado ba kayo?

Maaring sagutin ang katanungan sa link na ito:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3ifPPUfclvYMQIrFUF7Ckw3UUPgCEomqSAYti4XDjMyg0Wg/viewform?fbclid=IwAR15A68VIxLMdKxFAUxIpVHjspGTJeqciN0QN5jPwFHQ2Q6qi995RhMSr2k

♦Date of Release: 24 September 202