Laging linisin ang buong tindahan, kasama ang storage, transaction, at cooking area.

Magtakda ng lugar sa tindahan para sa pagtanggap products from suppliers at paglalagyan ng bagong-biling supplies. Siguraduhing i-sanitize ang mga bagong items na ipapasok sa tindahan. Lahat ng kagamitan at equipment na pumapasok sa tindahan ay dapat i-sanitize nang maayos.♦