Para masiguradong safe and ready, buksan ang store base sa official government protocols. Alamin ang lahat ng detalye at mag-comply sa pamahalaan. Kung kaya, mag-offer ng CASHLESS PAYMENTS para maiwasan ang human contact sa palitan ng pera. Puwedeng gumamit ng online payment or bank transfers.♦