Protect yourself and the people around you for a SUCCESSFUL re-opening! Siguraduhin na may social distance ang mga mamimili na at least 1 METER, o kasinghaba ng braso. Siguraduhing laging malinis ang mga kamay! Ugaliing maghugas with soap and water at maghugas pagkatapos lumabas, mamili, kumain, at makipag-usap sa ibang tao.♦